top of page

İşyerinizde alınan İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği)  hizmeti denetlenir ve sonuç raporu hazırlanır.  (Süre 1/2 gün)

 

Denetlenen Konular:

 • Sözleşmeler
 • Tespit ve Öneri Defteri
 • Risk Değerlendirme Raporları
 • Acil Eylem Planları
 • Atamalar (Risk ekibi, Çalışan Temsilcisi, Acil Durum Ekipleri vb.)
 • Eğitimler & Sertifikalar
 • Periyodik Kontroller
 • Yıllık planlar
 • Diğer 

 

İş Güvenliği Denetim Hizmeti

  bottom of page