İşyerinizde alınan İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği)  hizmeti denetlenir ve sonuç raporu hazırlanır.  (Süre 1/2 gün)

 

Denetlenen Konular:

  • Sözleşmeler
  • Tespit ve Öneri Defteri
  • Risk Değerlendirme Raporları
  • Acil Eylem Planları
  • Atamalar (Risk ekibi, Çalışan Temsilcisi, Acil Durum Ekipleri vb.)
  • Eğitimler & Sertifikalar
  • Periyodik Kontroller
  • Yıllık planlar
  • Diğer 

 

İş Güvenliği Denetim Hizmeti